Forskningdagene 2017

Verdier i utenrikspolitikken - Forskningsdagen 2017

21.02.2018.
Professor ved Bjørknes Høyskole, Bernt Hagvet holder foredrag om verdier i utenrikspolitikken i anledning forskningdagene på Bjørknes Høyskole og Lovisenberg Diakonale høyskole september 2017.