Forskningdagene 2017

Verdien av å være en ansvarlig kjøtteter - Forskningsdagen 2017

21.02.2018.
Høyskolelektor ved Bjørknes Høyskole, Marit Kolby Zinöcker holder foredrag om verdien av å være en ansvarlig kjøtteter i anledning forskningdagene på Bjørknes Høyskole og Lovisenberg Diakonale høyskole september 2017.