Forskningdagene 2017

Samfunnsverdien av forskningspolitikken - Forskningsdagen 2017

21.02.2018.
Forsker ved Bjørknes Høyskole, Magnus Aronsen holder foredrag om samfunnsverdien av forskningspolitikken i anledning forskningdagene på Bjørknes Høyskole og Lovisenberg Diakonale høyskole september 2017.